Kursevi engleskog za odrasle Pančevo

Kursevi engleskog za odrasle Beograd
05/05/2014
Kursevi nemačkog za odrasle Pančevo
04/09/2017

Kursevi engleskog za odrasle Pančevo

Kursevi koji se organizuju za odrasle polaznike su od početnog A1 pa do visokog C2 nivoa znanja.

Nastava za odrasle polaznike je organizovana 2 puta nedeljno po 90 minuta u malim grupama što svakom klijentu omogućava veliku  interakciju sa predavačem. Akcenat u nastavi je na konverzaciji.

  • U gupama minimum 4 maksimum 6 učenika

  • Kurs (polunivo) traje 5 meseci

  • Ukupan fond u toku školske godine je 70 časova.

  • Cena kursa iznosi 18,500 RSD

  • Uslovi plaćanja: u 5 mesečnih rata ili avansno uz 10% popusta

Nastava počinje 10. septembra 2018.

Comments are closed.