Kursevi engleskog jezika za predškolce

 

Kursevi jezika za predškolce

 

 

Ono što je izuzetno bitno je da programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade ono što je njima zanimljivo za njihov uzrast, a sve to uz upotrebu atraktivnih programa i materijala. Uz program koji rade i sam čas koji je osmišljen i prilagođen njihovom uzrastu, deca nemaju opterećenje da uče strani jezik, već sve usvajaju spontano i kroz igru. Kroz raznovrsne aktivnosti deca usvaju osnovne strukture i vokabular primeren njihovom uzrastu.

Znamo da se deca u predškolskom uzrastu teže privikavaju na novu sredinu, pa samim tim i na školu stranih jezika, pogotovo ako nisu uključena u vrtić. Iz tog razloga svako dete koje prvi put kreće na kurs stranog jezika u slučaju neprilgođavanja nastavi ima prva 4 časa gratis. Ukoliko dete ne uspe u tom periodu da se prilagodi nema obavezu da nastavi kurs, kao ni roditelji obavezu plaćanja za ta 4 časa ili manje.

Nastava za decu predškolskog uzrasta traje 10 meseci od septembra do juna.

2 puta nedeljno po 45 minuta.
Grupe 4-8
Ukupan fond u toku školske godine je 70 časova.

CENA KURSA IZNOSI: 29.000 RSD

MESEČNA RATA IZNOSI: 2.900 RSD

USLOVI PLAĆANJA: u 10 mesečnih rata ili avansno uz popust 10%