Kursevi engleskog jezika za školarce

Kursevi jezika za školarce

Naše polaznike već od dečijeg nivoa upoznajemo sa šemom Međunardnih ispita i već u tinejdžerskom uzrastu su u mogućnosti da polažu iste. Možemo se pohvaliti velikim brojem polaznika koji sa uspehom polažu u Britanskom Savetu i Goethe Institutu.

Deca školskog uzrasta su podeljena u grupe po uzrastu i nivou znanja. Veliki broj grupa istog uzrasta a različitog nivoa znanja nam dozvoljava da talentovanu i naprednu decu, uz predlog profesora i saglasnost roditelja, rasporedimo u grupu višeg nivoa znanja.

Nastava za decu školskog uzrasta je organizovana 2 puta nedeljno po 60 minuta. U gupama minimum 4 maksimum 8 učenika
Ukupan fond u toku školske godine je 94 časa.

Cena kursa iznosi 45.000 RSD

Uslovi plaćanja: u 10 mesečnih rata ili avansno uz 10% popusta

Nastava počinje 18 septembra 2017.