Letnja škola u Americi

STRANICA JE U PRIPREMI

Online prijava:


  SVOJIM POTPISOM DAJEM SAGLASNOST :  - da moje dete boravi na kampu u organizaciji Agencije za strane jezike i turizam “New English School”, prema programu i uslovima objavljenim u brošuri,
  - da moje dete može primiti neophodnu i hitnu medicinsku pomoć u slučaju potrebe (povrede, bolesti...),
  - da moje dete može biti vraćeno sa kampa u slučaju nepridržavanja pravila i nepoštovanja reda i programa, o mom trošku, bez povraćaja novca za uplaćeni program,
  - da prihvatam troškove nadoknade štete nastale u objektu ili autobusu koje je moje dete učinilo, a po cenovniku na dan nastajanja štete,
  - da fotografije i video materijal snimljen u toku boravka, organizator može koristiti u promotivne svrhe,
  - da prihvatam troškove otkaza u iznosu od: 50€ za otkaz do 60 dana pre realizacije programa, 100€ za otkaz od 11 do 59 dana pre realizacije programa, 100% za otkaz koji usledi u kraćem roku od 10 dana pred početak programa ili u toku samog programa bez obzira na razlog otkaza ( izuzetak su teže povrede i bolesti, hospitalizacija ili smrtni slučaj u najužoj porodici za šta je potrebno priložiti dokaz).
  Potvrđujem da sam u celost i upoznat/a sa Opštim uslovima putovanja i programom kampa u organizaciji Agencije za strane jezike i turizam “New English School” iz Pančeva, licenca OTP 79/2014., i da ih u potpunosti prihvatam.
  Takođe, potvrđujem da mi je ponuđeno putno zdravstveno osiguranje.
  NAPOMENA: Organizator ne snosi odgovornost za nestanak ličnih stvari u kampu i tokom puta.