Priprema za F.C.E., C.A.E, Proficiency, IELTS, TOEFL

  • U gupama minimum 4 maksimum 8 učenika

  • Kurs  traje 10 meseci

  • Ukupan fond u toku školske godine je 148 časova. Od 04. septembra 2023. do 20 juna 2024.

  • Cena kursa iznosi 55.000 RSD

  • MESEČNA RATA IZNOSI. 5.500 RSD
  • Uslovi plaćanja: u 10 mesečnih rata ili avansno uz 10% popusta