UČIMO SRPSKI

Srpski jezik za strance GRUPNA NASTAVA

ODRASLI

Fond: 140 časova (70 x 90 minuta) dva puta nedeljno

Cena kursa: 45.000 dinara

Grupa je od minimum 5, maximum 10 polaznika.

Početak kursa je po formiranju grupe.

DECA

Fond: 96 časova (70 x 60 minuta) dva puta nedeljno

Cena kursa: 39.000 dinara

Grupa je od minimum 5, maximum 10 polaznika.

Početak kursa je po formiranju grupe.

UPISOM NA KURS SRPSKOG JEZIKA MOŽETE APLICIRATI ZA BORAVIŠNU VIZU U SRBIJI.