Kursevi engleskog jezika za tinejdžere

Pod ovom grupom podrazumevamo decu starijeg osnovno školskog i srednješkolskog uzrasta, bez obzira na nivo znanja.
Veliki broj polaznika dozvoljava nam da formiramo kvalitetne istog ili približnog predznanja.

Grupe su od 4 do 10 polaznika.

Godišnji fond časova je 140, dva puta nedeljno u trajanju 90 minuta.

Cena godišnjeg kursa iznosi: 45.000 RSD
Mesečna rata iznosi: 4.500 RSD
Plaćanje je u 10 jednakih mesečnih rata ili sa popustom 10% za avansnu uplatu.